Blog

Tijdelijke huurcontracten: voorstel tot wijziging bijzondere doelgroepen

Het is de bedoeling dat per 1 juli 2024 de Wet vaste huurcontracten van kracht zal zijn. Vanaf dan mag alleen nog in een beperkt aantal gevallen een huurovereenkomst voor bepaalde tijd worden gesloten....

Lees meer

Ontbreken van rookmelders rechtvaardigt geen huurprijsvermindering

De kantonrechter in Rotterdam heeft zich uitgelaten over de vraag of het ná 1 juli 2022 ontbreken van rookmelders in een huurwoning een huurprijsvermindering rechtvaardigt. Het antwoord was: nee. Dat...

Lees meer

Uitbreiding bevoegdheid buitengerechtelijke ontbinding

Er is sprake van een explosieve stijging van explosies en beschietingen van woningen. In de Regio Rotterdam vonden in 2023 meer dan 200 explosies plaats, terwijl het totale explosies in 2022 ‘slechts’...

Lees meer

De Wet Huurbescherming weeskinderen is een feit

De Wet Huurbescherming weeskinderen is op 7 november 2023 aangenomen door de Eerste Kamer. Hoewel de Raad van State én Aedes van mening zijn dat er onvoldoende noodzaak is voor deze wet, is de wet toch...

Lees meer

De bewindvoerder en curator in het huurrecht

Als een huurder onder bewind staat, regelt de bewindvoerder het beheer en de beschikking van zijn goederen. De bewindvoerder vertegenwoordigt de huurder.  De huurder is handelingsonbevoegd. Wat betekent...

Lees meer

Onredelijke huurverhogingsbedingen – een duur grapje?

Ambtshalve toetsing door rechters van bepalingen uit de algemene huurvoorwaarden is zeer actueel. Regelmatig bepalen rechters dat een beding in de algemene huurvoorwaarden ‘onredelijk bezwarend’ (lees:...

Lees meer

Nul-op-de-meter woning

In vergelijking met de gemiddelde huurwoning zijn NOM-woningen beter geïsoleerd. Dit heeft veel voordelen, maar er kleven ook aspecten aan die door een huurder als minder prettig kunnen worden ervaren....

Lees meer

Wetswijziging WSNP – sneller naar een schone lei

Eind september 2021 werd het voorstel gedaan voor de Wet tot wijziging van de Faillissementswet ter verbetering van de doorstroom van de gemeentelijke schuldhulpverlening naar de wettelijke schuldsaneringsregeling...

Lees meer

Achterblijver moet bewijzen dat hij de huur kan betalen

Als een huurder overlijdt kan degene die in de woonruimte zijn hoofdverblijf heeft en met de overleden huurder een duurzame, gemeenschappelijke huishouding heeft gehad, bij de rechter vorderen dat hij...

Lees meer

Kan een verhuurder beslag leggen op huurtoeslag voor een oude huurschuld?

Huurtoeslag is een bijdrage in huurkosten vanuit de overheid voor huurders die in verhouding tot hun inkomen teveel huur betalen. De bedoeling hiervan is dat dat de huurder niet in betalingsproblemen komt. Mag...

Lees meer

Lachgasverbod vanaf 1 januari 2023

Vanaf 1 januari 2023 staat lachgas op lijst II van de Opiumwet. Dat betekent dat het onder andere verboden wordt om lachgas binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen, te verkopen of te...

Lees meer

Het belang van goede contracten bij het huisvesten van bijzondere doelgroepen

Woningcorporaties richten zich mede op het tot stand brengen van woongelegenheden voor ouderen, gehandicapten en personen die zorg of begeleiding behoeven, zo volgt uit het Besluit Toegelaten Instellingen...

Lees meer

cursusaanbod huisvestingsadvocaten

Telefoonnummer
088-4520200

E-mail
secretariaat@huisvestingsadvocaten.nl