Blog

De nieuwe Opiumwet: een onderzoeksplicht voor verhuurders?

De nieuwe Opiumwet: een onderzoeksplicht voor verhuurders?

Op 1 maart 2015 is de nieuwe Opiumwet in werking getreden. In de nieuwe Opiumwet is ook het voorbereiden en bevorderen van illegale hennepteelt strafbaar gesteld. Wat betekent deze wetswijziging voor woningcorporaties?...

Lees meer

Cocaïne in de stofzuiger: ontbinding van de huurovereenkomst

Cocaïne in de stofzuiger: ontbinding van de huurovereenkomst

Wanneer de politie met veel machtsvertoon de woning van een huurder binnenvalt, wordt in totaal 6,7 gram cocaïne gevonden. De drugs waren verdeeld over 17 losse verpakkingen (ponypacks) en zaten verborgen...

Lees meer

Afsluiten van een vuilstortkoker, mag dat?

Afsluiten van een vuilstortkoker, mag dat?

In een flatgebouw wordt het afval afgevoerd door gebruik te maken van een stortkoker. Op iedere etage in de flat kan het afval via een luik in de stortkoker worden gedeponeerd. Het afval belandt in vuilcontainers...

Lees meer

Geen raam, geen huur

Geen raam, geen huur

Een huurder heeft een tijd lang nagenoeg geen huur betaald omdat hij van mening was dat de verhuurder een raam, dat door inbraak kapot was gegaan, diende te repareren....

Lees meer

Recente jurisprudentie over buitengerechtelijke incassokosten

Recente jurisprudentie over buitengerechtelijke incassokosten

Het gerechtshof Den Haag heeft dit jaar twee tegenstrijdige uitspraken gedaan over de veertiendagentermijn in aanmaningsbrieven betreffende de buitengerechtelijke incassokosten....

Lees meer

Kakkerlakken in de woning: wat nu?

Kakkerlakken in de woning: wat nu?

Een huurder van één van onze cliënten heeft te kampen met kakkerlakken in zijn woning. De huurder heeft de verhuurder hierop aangesproken en geëist van de verhuurder dat de kakkerlakken nu en voor...

Lees meer

De afwezige onderhuurrelatie

De afwezige onderhuurrelatie

Een woningcorporatie verhuurt sinds 2009 een woning aan A. In de Basisregistratie personen staat A op het adres van het gehuurde ingeschreven, net als zijn neefje B. B is geen medehuurder, maar had van...

Lees meer

Ontbinding wegens zelf aangebrachte voorzieningen

Ontbinding wegens zelf aangebrachte voorzieningen

Op enig moment ontdekt een verhuurder dat een huurder praktisch de gehele binnenzijde van de gehuurde woning had verbouwd en allerlei voorzieningen had aangebracht. Dat was die huurder, zonder voorafgaande...

Lees meer

Een hondenfokkerij is in strijd met de woonbestemming

Een hondenfokkerij is in strijd met de woonbestemming

Het gerechtshof Den Bosch heeft op 3 november 2015 een arrest gewezen in een zaak waarin de huurder in of bij zijn huurwoning een hondenfokkerij hield. Het gerechtshof heeft, net als de kantonrechter in...

Lees meer

De (wettelijke) verplichting een huurwoning daadwerkelijk te bewonen

De (wettelijke) verplichting een huurwoning daadwerkelijk te bewonen

Tegenwoordig staat nagenoeg in elke huurovereenkomst en/of de algemene huurvoorwaarden opgenomen dat een huurder zijn hoofdverblijf moet hebben in de door hem gehuurde woning. Maar kan een huurder, in...

Lees meer

Gedragsaanwijzing in de praktijk

Gedragsaanwijzing in de praktijk

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) kwam in 2013 met een, in hun ogen, nieuw concept: de gedragsaanwijzing. Dit houdt in dat overlastgevende huurders een gebod of verbod wordt...

Lees meer

cursusaanbod huisvestingsadvocaten

Telefoonnummer
088-4520200

E-mail
secretariaat@huisvestingsadvocaten.nl