Elvira de Ruiter - Huisvestingsadvocaten

Elvira de Ruiter

In 2004 heeft Elvira de Ruiter haar rechtenstudie afgerond aan de Universiteit van Tilburg. Na haar studie heeft zij bij Fortis Bank gewerkt. Vanaf 2005 was Elvira de Ruiter als juriste werkzaam bij Flanderijn & van Eck Gerechtsdeurwaarders. Zij heeft zich daar met name bezig gehouden met de gerechtelijke procedures van huurincasso zaken.

Sinds 1 januari 2007 is Elvira de Ruiter advocaat bij Huisvestingsadvocaten. Sinds 2013 is zij een van de partners van kantoor.

Naast het adviseren en procederen, geeft De Ruiter cursussen huurrecht aan medewerkers van verhuurders. Daarnaast geeft zij cursussen over huurincasso, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, de AVG (privacy), bewindvoering en de Wet op het overleg huurders verhuurder. Zij is lid van de Vereniging van Huurrecht Advocaten (VHA), een vereniging van in het Huurrecht gespecialiseerde advocaten.

Sinds maart 2018 is zij lid van de Raad van de Orde van het arrondissement Rotterdam.

Elvira de Ruiter heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
- Huurrecht: woon- en bedrijfsruimte

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Elvira als cursusdocent

Op een heldere en overzichtelijke manier de wet vertalen naar de praktijk, dat is de manier waarop Elvira haar cursussen geeft. Samen met de cursisten er een leuke dag van maken, waarbij leren van elkaars praktijk voorop staat. Haar enthousiasme voor het huurrecht en de bijbehorende rechtsgebieden brengt zij graag op u over.

cursusaanbod huisvestingsadvocaten

Telefoonnummer
088-4520200

E-mail
secretariaat@huisvestingsadvocaten.nl