Kwaliteit | Huisvestingsadvocaten

Specialisatie

Door de keuze om alleen voor woningcorporaties te werken gaat onze specialisatie veel verder dan alleen het huurrecht. Wij kennen de branche van haver tot gort: we kennen de mensen, begrijpen de verantwoordelijkheden van afzonderlijke functionarissen en kunnen ons inleven in de gevoeligheden van de branche. Wij worden daardoor door onze cliënten als laagdrempelig ervaren.

Deze combinatie van kennis van het recht en kennis van de markt leidt tot hechte en langdurige relaties met onze cliënten en een immer groter wordende praktijk.

 

Klachtenregeling

Mocht de organisatie of de gang van zaken daartoe aanleiding geven, dan kunt u een klacht indienen.

Indien mogelijk verzoeken wij u (bij voorkeur) eerst met de advocaat te overleggen. Als het overleg met de advocaat niet tot het gewenste resultaat leidt, dan kunt u uw klacht richten aan mr. E. de Ruiter, bij voorkeur schriftelijk. 
U krijgt binnen 3 weken (vakantieperiode niet meegerekend) schriftelijk antwoord. Getracht wordt tot een bevredigende oplossing te geraken. Gelukt dat niet, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de civiele rechter.

cursusaanbod huisvestingsadvocaten

Telefoonnummer
088-4520200

E-mail
secretariaat@huisvestingsadvocaten.nl