Inschrijving

Indien u zich heeft aangemeld voor een cursus huurrecht van Huisvestingsadvocaten, bent u ingeschreven als cursist voor deze cursus. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het moment dat u zich heeft aangemeld. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving.
Het is mogelijk dat een cursus bij onvoldoende deelnemers wordt geannuleerd of naar een andere datum verplaatst wordt. Ook kan een overmachtsituatie ertoe leiden dat een cursus door Huisvestingsadvocaten wordt geannuleerd. Indien een cursus wordt geannuleerd door Huisvestingsadvocaten zijn er geen kosten voor u aan verbonden.

 

Deelname

De cursist ontvangt na het volgen van een cursus bij Huisvestingsadvocaten een certificaat van deelname.

 

Betaling

De kosten, zoals vermeld in de cursusbrochure zijn exclusief BTW en exclusief kosten voor catering en lunch.
Huisvestingsadvocaten verstuurt op de dag van aanvang van de cursus de factuur. Betaling dient binnen twee weken na ontvangst van de factuur te geschieden.

 

Annuleringsregeling

Annulering van een cursus dient schriftelijk te gebeuren.

  • Indien u tot acht weken voor aanvang van de cursus annuleert, zijn hieraan geen kosten voor u verbonden;
  • Indien u tot vier weken voor aanvang van de cursus annuleert, zal 35% van de cursusprijs aan u in rekening worden gebracht;
  • Indien u tot één week voor aanvang van de cursus annuleert, zal 50% van de cursusprijs aan u in rekening worden gebracht;
  • Indien u minder dan één week voor aanvang van de cursus annuleert, zal de volledige cursusprijs aan u in rekening worden gebracht. De reden hiervan is dat dan reeds kosten gemaakt zijn, die cursusgebonden zijn.

Uiteraard is het altijd mogelijk om in plaats van te annuleren een collega als plaatsvervanger te laten deelnemen. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht.
 

Klachtenregeling

Mocht de organisatie of de gang van zaken in de cursus daartoe aanleiding geven, dan kunt u een klacht indienen.
Indien mogelijk verzoeken wij u (bij voorkeur) eerst met de cursusleider te overleggen. Als het overleg met de cursusleider niet tot het gewenste resultaat leidt, dan kunt u uw klacht richten aan mr. E. de Ruiter, bij voorkeur schriftelijk. 
U krijgt binnen 3 weken (vakantieperiode niet meegerekend) schriftelijk antwoord. Getracht wordt tot een bevredigende oplossing te geraken. Gelukt dat niet, zal de klager worden uitgenodigd door mr. E. de Ruiter voor een persoonlijk gesprek.

cursusaanbod huisvestingsadvocaten

Telefoonnummer
088-4520200

E-mail
secretariaat@huisvestingsadvocaten.nl