Nieuwsbrief februari 2024

 • Is een te hoge temperatuur in de woning een gebrek?
 • Niet werkende WTW-installatie leidt niet tot huurprijsvermindering

Nieuwsbrief februari 2023

 • Toewijzing van het huurrecht door de rechter
 • Belang van het kind in een ontbindingsprocedure

Nieuwsbrief december 2022

 • Huurder in detentie
 • Geen WOZ-beschikking of energielabel, gevolgen voor de huurprijs

Nieuwsbrief september 2022

 • Verzamelstoornis
 • Het nieuwe programma 'Betaalbaar Wonen'

Nieuwsbrief juni 2022

 • Deurbel camera
 • Beperking invloed WOZ-waarde op de huurprijs

Nieuwsbrief februari 2022

 • Wanneer kun je een aspirant-huurder weigeren?
 • Kan verhuurder verwijdering eisen van een overgenomen ZAV?

Nieuwsbrief november 2021

 • Wanneer is er sprake van een oneerlijk boetebeding?
 • Het juridische nut van een laatste kans overeenkomst

Nieuwsbrief augustus 2021

 • Volwassen kinderen en het medehuurderschap
 • Beëindiging huurovereenkomst wegens bestemmingswijziging

Nieuwsbrief mei 2021

 • Huurprijsverhogingen vrije sector gemaximeerd
 • Kritische blik op Wet eenmalige huurverlaging 2021

Nieuwsbrief februari 2021

 • Klachtenprocedure bij de Huurcommissie: de stand van zaken
 • Doorbelasten bestuurlijke boete aan wanpresterende huurder?

Nieuwsbrief oktober 2020

 • Mantelzorg en medehuur
 • Verhuiskostenvergoeding in geval van wisselwoning?

Nieuwsbrief mei 2020

 • Ontruiming tijdens Corona
 • Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten

Nieuwsbrief februari 2020

 • De huurverhoging na renovatie laten toetsen, initiatief bij huurder of verhuurder?
 • Uitlegperikelen

Nieuwsbrief november 2019

 • Stand van zaken met betrekking tot de Rotterdamse regelrechter en de Haagse wijkrechter
 • Hennepteelt in sociale huurwoningen is al vervelend genoeg, voorkom een bestuurlijke boete

Nieuwsbrief maart 2019

 • Zonnepanelen: huurprijs of servicekosten
 • De verhuiskostenvergoeding blijft ook na een recent arrest een actueel juridisch thema

Nieuwsbrief december 2018

 • De gedragsaanwijzing in de algemene voorwaarden
 • Het medehuurderschap

Nieuwsbrief augustus 2018

 • Rotterdamse regelrechter
 • De burgemeestersluiting

Nieuwsbrief april 2018

 • Aansprakelijkheid voor schade na een politie-inval II
 • Het voorlopig getuigenverhoor

Nieuwsbrief december 2017

 • Winstafdracht na AirBnB-verhuur
 • Intrekken huuropzegging: kan dat zomaar?

Nieuwsbrief september 2017

 • Illegale prostitutie in huurwoningen
 • Bomen & buren

Nieuwsbrief juni 2017

 • Vernietigen huurovereenkomst vanwege bedrog
 • Verhuur Airbnb is in strijd met de huurovereenkomst

Nieuwsbrief maart 2017

 • Veegwet wonen; een uitbreiding van het takenpakket van de toegelaten instellingen (woningcorporaties)
 • Wel of geen verhuiskostenvergoeding bij renovatie?

Nieuwsbrief december 2016

 • Voor wie draagt de huurder verantwoordelijkheid?
 • Aansprakelijkheid voor gevolgschade

Nieuwsbrief augustus 2016

 • Huurverlaging bij een gebrek
 • De beschrijving 'goed' is niet goed genoeg

Nieuwsbrief april 2016

 • Klussende huurder
 • Verlaging inkomensafhankelijke huurverhoging na huwelijk

Nieuwsbrief december 2015

 • Gerechtshof bevestigt bindend advies geschillencommissie: duiventil op dak huurwoning toegestaan
 • Woningwaarderingsstelsel en WOZ 

Nieuwsbrief augustus 2015

 • Recht op privacy van huurders
 • Medehuur en woonfraude 

Nieuwsbrief februari 2015

 • Hennepteelt gedogen of niet?
 • Opzegging huurovereenkomst één woning wegens hoge kosten renovatie van een pand met meerdere huurwoningen mogelijk? 

Nieuwsbrief november 2014

 • Is detentie van een huurder reden om de huurovereenkomst te laten ontbinden?
 • Het gerechtshof bij geluidsoverlast: 'zit er een knop aan?' 

Nieuwsbrief september 2014

 • De positie van de verhuurder bij de renovatie van gemengde complexen
 • Bedreiging en/of geweld door een huurder tegen een medewerker van de verhuurder 

Nieuwsbrief juni 2014

 • Hoe om te gaan met verzamelaars?
 • Wie moet gedagvaard worden wanneer de goederen van de huurder onder bewind zijn gesteld?

Nieuwsbrief februari 2014

 • Ontruimingsproblematiek - huurders die zich verzetten tegen een ontruiming
 • Kosten glasbewassing - de stand van zaken

Nieuwsbrief september 2013

 • Afwikkelen huurovereenkomst na overlijden huurder
 • Woning onderverhuren via internet

Nieuwsbrief mei 2013

 • Binnen 12 maanden twee keer de huur verhogen
 • Epiloog schotelantennes

Nieuwsbrief januari 2013

 • Huurcommissie op verkeerd spoor
 • Verhuurder aansprakelijk voor asbest in / om huurwoningen? 

Nieuwsbrief september 2012

 • Contractskosten
 • Aansprakelijkheid voor schade na een politie-inval

Nieuwsbrief april 2012

 • Glasbewassing. Wie betaalt de rekening?
 • Laatste kans- en driepartijenovereenkomst: zin of onzin?

Nieuwsbrief januari 2012

 • Aanbod onderhuurder op internet
 • Het energielabel en het woningwaarderingsstelsel 

Nieuwsbrief augustus 2011

 • De burgemeestersluiting
 • Complexgewijze binnenschilderwerk voor rekening van de huurder?

Nieuwsbrief augustus 2010

 • Opzegging huurovereenkomst door één van de twee (of meerdere) contractanten
 • Verbod op schotelantennes

Nieuwsbrief april 2010

 • Hoofdverblijf
 • Tuinonderhoud

Nieuwsbrief januari 2010

 • Wijzigingen WSNP
 • Schotelantennes 

Nieuwsbrief augustus 2009

 • Kraken
 • Jaarlijkse huurverhoging en de rappelprocedure

Nieuwsbrief april 2009

 • Overlastgevende huisdieren
 • Kort geding versus bodemprocedure

Nieuwsbrief september 2008

 • Geweld door huurders
 • Weigering woning ondanks schuldsanering (WSNP) 

Nieuwsbrief september 2007

 • 'Deskundige' huurder moet onveilige geiser verwijderen
 • Een boom een gebrek?
 • Wijziging van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

Nieuwsbrief mei 2006

 • Ontwikkelingen rechtspraak ten aanzien van hennepteelt
 • Mogen corporaties kandidaat-huurders weigeren?
 • Onduidelijkheid over verhuiskostenvergoeding BBSH verleden tijd
 • Geweld door huurders
cursusaanbod huisvestingsadvocaten

Telefoonnummer
088-4520200

E-mail
secretariaat@huisvestingsadvocaten.nl