Sabine Roeters van Lennep

Sabine Roeters van Lennep

Sabine Roeters van Lennep is sinds 2003 advocaat. Daarvoor werkte zij gedurende 10 jaar als gerechtssecretaris bij het kantongerecht in Den Haag. Sinds 2013 is zij huurrechtspecialist (lid Vereniging van Huurrechtadvocaten, VHA) en heeft ruime ervaring in het adviseren van - en procederen voor verhuurders, met name woningcorporaties. In 2018 heeft zij de opleiding tot mediator gevolgd.

Sabine Roeters van Lennep heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
- Huurrecht: woon- en bedrijfsruimte

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

cursusaanbod huisvestingsadvocaten

Telefoonnummer
088-4520200

E-mail
secretariaat@huisvestingsadvocaten.nl