Kim Jaspers - Huisvestingsadvocaten

Kim Jaspers

Na het afronden van haar studie Nederlands recht aan de Universiteit van Tilburg is Kim Jaspers in 2009 bij Huisvestingsadvocaten komen werken. Sinds het najaar van 2012 is zij advocaat-medewerker. Zij heeft de afgelopen jaren nagenoeg een volledige focus op huurrecht gehad. In 2016 heeft zij de specialisatieopleiding huurrecht van de Vereniging van Huurrecht Advocaten (VHA) met goed gevolg afgelegd. Dit maakt dat zij zich nu huurrecht specialist en lid van de VHA mag noemen. Naast het voeren van een intensieve procespraktijk schept Kim er groot genoegen in om complexe kwesties op haar vakgebied helder en begrijpelijk te maken voor haar cliënten.

Kim Jaspers heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
- Huurrecht: woon- en bedrijfsruimte

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Kim als cursusdocent

Kim heeft een enorme affiniteit met de praktijk van haar klanten bij corporaties. Steeds probeert zij vanuit juridisch perspectief hen terzijde te staan. Recht door zee of Brabants creatief, het maakt haar niet uit. Daar vertelt zij graag over met sprekende voorbeelden. Voor Kim is het kei belangrijk dat haar cursisten daadwerkelijk baat hebben bij de cursus. Kim vindt het extra leuk als de cursisten actief meedoen en hun praktijk inbrengen in de cursus. Waar mogelijk laat Kim haar cursisten naar huis gaan met nieuwe inzichten en een duidelijk plan van aanpak.

cursusaanbod huisvestingsadvocaten

Telefoonnummer
088-4520200

E-mail
secretariaat@huisvestingsadvocaten.nl