Blog

Omgewaaide schutting – kleine herstelling?

Het uitgangspunt van het huurrecht is dat het onderhoud van een huurwoning voor rekening van de verhuurder komt. Maar ‘kleine herstellingen’ komen juist voor rekening van de huurder. In het Besluit...

Lees meer

De Wet goed verhuurderschap

Op 14 september 2022 wordt ‘Wet goed verhuurderschap’ behandeld in de Tweede Kamer. De wet moet de gemeenten de bevoegdheid geven om malafide verhuurders in hun gemeente een halte toe te roepen. Als...

Lees meer

De mogelijkheden voor tijdelijke huisvesting voor Oekraïense vluchtelingen

De mogelijkheden voor tijdelijke huisvesting voor Oekraïense vluchtelingen

Door de vreselijke oorlog in Oekraïne zijn er al ruim 3 miljoen mensen het land uit gevlucht. Op dit moment zitten er enkele duizenden Oekraïners in een Nederlandse opvang. Veel woningcorporaties zijn...

Lees meer

Kantoor- en winkelruimte: de afrekening van de servicekosten

De wet bepaalt niets voor de wijze waarop en wanneer de servicekosten bij bedrijfsruimte afgerekend worden. Het komt dus aan op wat partijen daarover bij het aangaan van de huurovereenkomst hebben afgesproken....

Lees meer

Mag een verhuurder een woningzoekende weigeren?

Mag een verhuurder een woningzoekende weigeren?

Woningcorporaties publiceren hun woningen die te huur zijn of komen op websites. Woningzoekenden kunnen op de aangeboden woningen reageren door zich (online) in te schrijven. Het toewijzingssysteem rangschikt...

Lees meer

Het Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening

Het Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening

Sinds 1 januari 2021 geldt het Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening. Voor verhuurders betekent dat, kortgezegd, dat zij een ‘sociaal incassobeleid’ moeten voeren. Ze moeten hun best doen om huurders...

Lees meer

Gevolgschade door een lekkage in de badkamer

Gevolgschade door een lekkage in de badkamer

Het komt geregeld voor dat er een lekkage ontstaat in de badkamer van een woning. Dit kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt door een kapotte kitnaad of tegel. Als gevolg van zo’n lekkage kan schade optreden...

Lees meer

De gedragscode voor verhuurders

De gedragscode voor verhuurders

In de Gedragscode voor verhuurders staat hoe verhuurders om moeten gaan met situaties waarin een jongvolwassene wees (in de leeftijd van 18 tot en met 27 jaar) wordt in een huurwoning. De aanleiding voor...

Lees meer

(Opfris)blog Woningruil: de wet en de praktijk

(Opfris)blog Woningruil: de wet en de praktijk

Dat er in Nederland sprake is van (grote) krapte op de woningmarkt is bij iedereen inmiddels wel bekend. Verhuurders krijgen op verschillende manieren steeds meer te maken met de gevolgen van de overbelaste...

Lees meer

Geen verhuiskostenvergoeding bij ingerichte logeerwoning

Geen verhuiskostenvergoeding bij ingerichte logeerwoning

De verhuurder moet aan de huurder een minimumbijdrage in de verhuiskostenvergoeding betalen als een huurder tijdens renovatiewerkzaamheden (en niet bij dringende werkzaamheden) door de verhuurder moet...

Lees meer

Het belang van een goede beschrijving bij aanvang van de huur

Het belang van een goede beschrijving bij aanvang van de huur

Een huurder moet het gehuurde aan het einde van de huurovereenkomst opleveren. Artikel 7:224 BW bepaalt in welke staat dat moet gebeuren. Als bij aanvang van de huur een beschrijving is opgemaakt, moet...

Lees meer

Kosten van tuinonderhoud van gemeenschappelijke tuinen: hoe zit het ook alweer? 

Kosten van tuinonderhoud van gemeenschappelijke tuinen: hoe zit het ook alweer? 

Wanneer kan de verhuurder de onderhoudskosten van gemeenschappelijke tuinen via de servicekosten doorbelasten aan haar huurders? ...

Lees meer

cursusaanbod huisvestingsadvocaten

Telefoonnummer
088-4520200

E-mail
secretariaat@huisvestingsadvocaten.nl