Blog

Verwarmen en vocht/schimmelproblematiek in de woning

Verwarmen en vocht/schimmelproblematiek in de woning

Het is u vast niet ontgaan: de enorme en wereldwijde stijging van de gasprijzen (en daardoor ook de overige warmte- en energie waarbij gas wordt gebruikt voor de productie daarvan) door de toenemende vraag...

Lees meer

De effecten van het coalitieakkoord voor woningcorporaties: huurprijzen!

De effecten van het coalitieakkoord voor woningcorporaties: huurprijzen!

In deel 1 bespraken we de plannen van de nieuwe coalitie om het woningtekort op te lossen. De afschaffing van de verhuurderheffing, de bindende prestatieafspraken en de opschorting van de markttoets moeten...

Lees meer

De effecten van het coalitieakkoord voor woningcorporaties: bouwen!

De effecten van het coalitieakkoord voor woningcorporaties: bouwen!

Negen maanden na de verkiezingen ligt er een coalitieakkoord. De 'doorstartcoalitie' geeft in vijftig pagina's aan hoe zij onder andere de klimaat-, stikstof- en wooncrisis wil oplossen. In twee delen...

Lees meer

Voorkom dat uw huurder onder een koude douche staat: informeer hem over zijn boiler!

Voorkom dat uw huurder onder een koude douche staat: informeer hem over zijn boiler!

Netbeheerders, zoals Stedin, maken gebruik van zogenaamde Toonfrequent (TF) signalen. Dit zijn signaaltjes die door zendinstallaties over het elektriciteitsnet worden gestuurd naar TF-ontvangers. Die ontvangers...

Lees meer

Huurkorting in de coronacrisis voor huurders van 290-bedrijfsruimten

Huurkorting in de coronacrisis voor huurders van 290-bedrijfsruimten

De Hoge Raad heeft op vrijdag 24 december 2021 een oordeel gegeven over de huurkorting. Met deze uitspraak schept de Hoge Raad duidelijkheid voor huurders van 290-bedrijfsruimten....

Lees meer

Rookmelders verplicht vanaf 1 juli 2022, huurders moeten meewerken

Rookmelders verplicht vanaf 1 juli 2022, huurders moeten meewerken

Vanaf 1 juli 2022 is het verplicht om in iedere woning in Nederland rookmelders aanwezig te hebben. Deze verplichting bestond al voor nieuwbouwwoningen die na 2003 gebouwd zijn, maar gaat nu ook gelden...

Lees meer

Huisdieren in een huurwoning

Huisdieren in een huurwoning

Tijdens de coronapandemie hebben steeds meer mensen besloten om huisdieren te nemen. De toename aan huisdieren bij huurders heeft er toe geleid dat er meer overlastmeldingen van omwonenden zijn over lawaai...

Lees meer

Koudebruggen - een gebrek?

Koudebruggen - een gebrek?

Een gebrek in de zin van het huurrecht is, kort gezegd, iedere staat of eigenschap die een gemiddeld huurder niet hoeft te verwachten van een goed onderhouden woning van hetzelfde type. Dat betekent dat...

Lees meer

Werkachterstanden bij de Huurcommissie: verhuurder de dupe

Werkachterstanden bij de Huurcommissie: verhuurder de dupe

De nieuwe werkwijze van de Huurcommissie is onrechtmatig en onhoudbaar. Dat is de conclusie van het in de Groene Amsterdammer gepubliceerde onderzoek van Investico. Wat houdt die nieuwe werkwijze in en...

Lees meer

Huurkorting door corona 4 - (bijna) definitief duidelijkheid

Huurkorting door corona 4 - (bijna) definitief duidelijkheid

De discussie in de rechtspraak tussen huurders en verhuurders van bedrijfsruimte over de vraag of – kortgezegd – de coronamaatregelen recht geven op een huurprijsvermindering is al bijna net zo oud...

Lees meer

Extra kosten bij aanvang verhuring: wel of niet in rekening brengen?

Extra kosten bij aanvang verhuring: wel of niet in rekening brengen?

Bij de verhuring van woningen komt het regelmatig voor dat de verhuurder extra kosten aan de huurder doorberekent, zoals de kosten voor het opstellen van een advertentie en het controleren van (inkomens)gegevens....

Lees meer

Hoe lang kan een ontbinding- en ontruimingsvonnis worden gebruikt?

Hoe lang kan een ontbinding- en ontruimingsvonnis worden gebruikt?

Verhuurders gebruiken een verkregen ontbindings- en ontruimingsvonnis lang niet altijd. Regelmatig wordt een huurder nog een laatste kans gegund om in de woning te kunnen blijven wonen. Daar zijn dan bepaalde...

Lees meer

cursusaanbod huisvestingsadvocaten

Telefoonnummer
088-4520200

E-mail
secretariaat@huisvestingsadvocaten.nl