Blog

Kosten van tuinonderhoud van gemeenschappelijke tuinen: hoe zit het ook alweer? 

Kosten van tuinonderhoud van gemeenschappelijke tuinen: hoe zit het ook alweer? 

Wanneer kan de verhuurder de onderhoudskosten van gemeenschappelijke tuinen via de servicekosten doorbelasten aan haar huurders? ...

Lees meer

Vervolg: verhuiskostenvergoeding bij ingerichte logeerwoning?

Vervolg: verhuiskostenvergoeding bij ingerichte logeerwoning?

Als een huurder de woning vanwege renovatiewerkzaamheden tijdelijk moet verlaten, heeft hij recht op een tegemoetkoming in de verhuiskosten. Maar heeft de huurder dat ook als hij tijdens de renovatiewerkzaamheden...

Lees meer

Verwarmen en vocht/schimmelproblematiek in de woning

Verwarmen en vocht/schimmelproblematiek in de woning

Het is u vast niet ontgaan: de enorme en wereldwijde stijging van de gasprijzen (en daardoor ook de overige warmte- en energie waarbij gas wordt gebruikt voor de productie daarvan) door de toenemende vraag...

Lees meer

De effecten van het coalitieakkoord voor woningcorporaties: huurprijzen!

De effecten van het coalitieakkoord voor woningcorporaties: huurprijzen!

In deel 1 bespraken we de plannen van de nieuwe coalitie om het woningtekort op te lossen. De afschaffing van de verhuurderheffing, de bindende prestatieafspraken en de opschorting van de markttoets moeten...

Lees meer

De effecten van het coalitieakkoord voor woningcorporaties: bouwen!

De effecten van het coalitieakkoord voor woningcorporaties: bouwen!

Negen maanden na de verkiezingen ligt er een coalitieakkoord. De 'doorstartcoalitie' geeft in vijftig pagina's aan hoe zij onder andere de klimaat-, stikstof- en wooncrisis wil oplossen. In twee delen...

Lees meer

Voorkom dat uw huurder onder een koude douche staat: informeer hem over zijn boiler!

Voorkom dat uw huurder onder een koude douche staat: informeer hem over zijn boiler!

Netbeheerders, zoals Stedin, maken gebruik van zogenaamde Toonfrequent (TF) signalen. Dit zijn signaaltjes die door zendinstallaties over het elektriciteitsnet worden gestuurd naar TF-ontvangers. Die ontvangers...

Lees meer

Huurkorting in de coronacrisis voor huurders van 290-bedrijfsruimten

Huurkorting in de coronacrisis voor huurders van 290-bedrijfsruimten

De Hoge Raad heeft op vrijdag 24 december 2021 een oordeel gegeven over de huurkorting. Met deze uitspraak schept de Hoge Raad duidelijkheid voor huurders van 290-bedrijfsruimten....

Lees meer

Rookmelders verplicht vanaf 1 juli 2022, huurders moeten meewerken

Rookmelders verplicht vanaf 1 juli 2022, huurders moeten meewerken

Vanaf 1 juli 2022 is het verplicht om in iedere woning in Nederland rookmelders aanwezig te hebben. Deze verplichting bestond al voor nieuwbouwwoningen die na 2003 gebouwd zijn, maar gaat nu ook gelden...

Lees meer

Huisdieren in een huurwoning

Huisdieren in een huurwoning

Tijdens de coronapandemie hebben steeds meer mensen besloten om huisdieren te nemen. De toename aan huisdieren bij huurders heeft er toe geleid dat er meer overlastmeldingen van omwonenden zijn over lawaai...

Lees meer

Koudebruggen - een gebrek?

Koudebruggen - een gebrek?

Een gebrek in de zin van het huurrecht is, kort gezegd, iedere staat of eigenschap die een gemiddeld huurder niet hoeft te verwachten van een goed onderhouden woning van hetzelfde type. Dat betekent dat...

Lees meer

Werkachterstanden bij de Huurcommissie: verhuurder de dupe

Werkachterstanden bij de Huurcommissie: verhuurder de dupe

De nieuwe werkwijze van de Huurcommissie is onrechtmatig en onhoudbaar. Dat is de conclusie van het in de Groene Amsterdammer gepubliceerde onderzoek van Investico. Wat houdt die nieuwe werkwijze in en...

Lees meer

Huurkorting door corona 4 - (bijna) definitief duidelijkheid

Huurkorting door corona 4 - (bijna) definitief duidelijkheid

De discussie in de rechtspraak tussen huurders en verhuurders van bedrijfsruimte over de vraag of – kortgezegd – de coronamaatregelen recht geven op een huurprijsvermindering is al bijna net zo oud...

Lees meer

cursusaanbod huisvestingsadvocaten

Telefoonnummer
088-4520200

E-mail
secretariaat@huisvestingsadvocaten.nl