Wanneer kan de verhuurder de onderhoudskosten van gemeenschappelijke tuinen via de servicekosten doorbelasten aan haar huurders?  Wanneer kan de verhuurder de onderhoudskosten van gemeenschappelijke tuinen via de servicekosten doorbelasten aan haar huurders? 

Ten eerste moet het groen / de tuin dan bij de woning horen. Dat is meestal het geval doordat in de huurovereenkomst is opgenomen dat “alle onroerende aanhorigheden” bij het gehuurde horen. Daaronder kan dan de gemeenschappelijke tuin vallen. Ook moeten de servicekosten voor het onderhoud van de tuin in de huurovereenkomst worden overeengekomen met de huurders.  

Vervolgens zal bepaald moeten worden of de tuin alleen voor de huurders toegankelijk of door hen te gebruiken is. Als de tuin openbaar is, dan hoort de tuin niet bij de woning en dan kunnen er dus ook geen servicekosten worden doorberekend. Maar hoe bepaal je nu of de tuin bij het complex hoort of dat de tuin een openbaar karakter heeft? Het is niet zo dat als niet-huurders de tuin betreden of regelmatig gebruik van maken dat de tuin dan een openbaar karakter heeft. Het moet alleen duidelijk zijn dat de tuin bij dat complex hoort en dus niet van bijvoorbeeld de gemeente is. 
In dat kader komt het erop neer dat telkens per stukje tuin of groen moeten worden vastgesteld of dat stukje bij het complex hoort. De verhuurder kan dat op verschillende manieren duidelijk maken. Zo kan zij de doorgang naar de gemeenschappelijke tuin beperken door bijvoorbeeld afscheidingen rondom de tuin aan te brengen, zoals een heg, schutting, hek of struikelhekjes. Ook kan zij verbodsbordjes ophangen waarop ‘verboden toegang’, ‘eigen terrein’, ‘privéterrein’ of ‘verboden voor onbevoegden’ staat. Een combinatie van de maatregelen is aan te raden. In ieder geval moet telkens voor derden duidelijk zijn dat de gemeenschappelijke tuin bij het complex hoort.
Een apart geval is tot slot de ‘kijktuin’. Dit is een tuin die de huurder enkel kan zien, maar niet kan betreden en daardoor ook niet kan onderhouden. In dat geval kunnen de onderhoudskosten niet aan de huurder worden doorbelast.

Als de huurder meent dat de verhuurder onterecht servicekosten in rekening heeft gebracht voor het onderhoud van de tuin, dan ligt het op de weg van de huurder om hierover een uitspraak te vragen bij de huurcommissie. 
 
cursusaanbod huisvestingsadvocaten

Telefoonnummer
088-4520200

E-mail
secretariaat@huisvestingsadvocaten.nl