Op 14 september 2022 wordt ‘Wet goed verhuurderschap’ behandeld in de Tweede Kamer. De wet moet de gemeenten de bevoegdheid geven om malafide verhuurders in hun gemeente een halte toe te roepen. Als de gemeente van die bevoegdheid gebruik maakt, kan zij verlangen dat een verhuurder een vergunning aanvraagt om te mogen verhuren. Als de verhuurder zich niet aan de vergunningsvoorwaarden houdt, kan de gemeente ook handhavend optreden. Zoals het tijdelijk in beheer nemen van de woningen.

Vorig jaar kon iedereen al op het conceptwetsvoorstel reageren (de consultatiefase). Wij maakten van die mogelijkheid gebruik. Op meerdere punten hadden wij kritiek. Zo vonden wij het onnodig om ook van woningcorporaties een werkwijze te eisen die discriminatie en racisme in het aanbieden van woonruimte moet voorkomen. Die werkwijze bestaat namelijk al in de Woningwet en heet: passend toewijzen. 98% van de woningen wordt op dit moment al passend toegewezen aan woningzoekenden. De werkwijze gaat uit van objectieve maatstaven (zoals inschrijfduur en inkomen) en is niet discriminerend en niet racistisch. Het eisen van woningcorporaties dat zij een werkwijze maken, is wat ons betreft dan ook onnodige regeldruk.

In het conceptwetsvoorstel stond daarnaast dat de handhaving ook bij de gemeenten zou komen te liggen. Dit zou dus betekenen dat in de praktijk de naleving van passend toewijzen bij de Autoriteit Woningcorporaties ligt, maar dat de handhaving van het hebben van een werkwijze in het kader van het aanbieden van woonruimte bij de gemeente ligt. Ook dat vonden wij verwarrend en onnodig. Handhaving moest exclusief voorbehouden blijven aan de Autoriteit Woningcorporaties.

Onze inbreng heeft enig effect gehad op de zienswijze van het Ministerie op haar wetsvoorstel. Zo hoeft de woningcorporatie alleen een werkwijze ter voorkoming van discriminatie en intimidatie op te stellen als de gemeente de woningen van de corporaties specifiek in een gemeentelijke verordening opneemt. Ook is gehoor gegeven aan de kritische noot om het toezicht enkel bij de Autoriteit Woningcorporaties te houden en niet (ook) bij de gemeenten, zoals eerder werd voorgesteld.

Hoewel wij (net als enkele andere partijen) hebben betoogd om deze hele wet niet van toepassing te laten zijn voor woningcorporaties, gaat de wetgever dus (vooralsnog) niet zover. Dat is een gemiste kans en zou wat ons betreft aandacht behoeven in de behandeling van de Tweede Kamer op 14 september 2022. Hier is namelijk sprake van het opleggen van een verplichting aan woningcorporaties die al bestaat. Het opleggen van dubbele wetgeving over hetzelfde onderwerp leidt tot onnodige regeldruk voor woningcorporaties. Het miskent bovendien dat woningcorporaties niet de verhuurders zijn die de wet beoogd tegen te gaan.

Heeft u een vraag over dit wetsvoorstel en de mogelijke gevolgen voor woningcorporaties? Neem dan telefonisch of per e-mail contact met ons op. Wij informeren u graag. Voor nieuwe updates over de inwerkingtreding van de wet, kunt u ook onze blogs in de gaten houden.

cursusaanbod huisvestingsadvocaten

Telefoonnummer
088-4520200

E-mail
secretariaat@huisvestingsadvocaten.nl