Blog

Uitstel van huurverhoging in tijden van corona? Pas op!

Uitstel van huurverhoging in tijden van corona? Pas op!

Alle corporaties denken in deze coronacrisis na over manieren om hun huurders te ondersteunen. Sommige corporaties kiezen ervoor om de jaarlijkse huurverhogingen dit jaar niet op 1 juli in te laten gaan...

Lees meer

Zorgplicht voor spullen van de huurder bij een ontruiming

Zorgplicht voor spullen van de huurder bij een ontruiming

In de praktijk zien we het regelmatig. Je hebt een ontruimingsvonnis, maar de huurder wil niet vrijwillig aan het vonnis voldoen....

Lees meer

Wanneer kan de politie informatie verstrekken?

Wanneer kan de politie informatie verstrekken?

In rechtszaken is bewijs erg belangrijk. Het is niet altijd makkelijk om een goed dossier met bewijs op te bouwen. ...

Lees meer

Stelselmatig de huur niet of onvolledig voldoen

Stelselmatig de huur niet of onvolledig voldoen

Bij een huurachterstand van drie maanden wordt als hoofdregel de huurovereenkomst ontbonden door de rechter. Er zijn echter ook huurders die stelselmatige kleine huurachterstanden laten ontstaan om deze...

Lees meer

Wijkrechter | Huisvestingsadvocaten

Een nieuwe wijkrechter

In de nieuwsbrief van augustus 2018 schreven wij over de Rotterdamse regelrechter, die op 15 september 2018 van start is gegaan. Deze Rotterdamse regelrechter is beschikbaar voor huurders die in het rechtsgebied...

Lees meer

Dringende werkzaamheden in een bouwstroom

Dringende werkzaamheden in een bouwstroom

Een huurder is bij dringende werkzaamheden verplicht om daaraan mee te werken. Dringende werkzaamheden zijn werkzaamheden die niet zonder nadeel kunnen worden uitgesteld, maar wat moet hieronder precies...

Lees meer

Ontbinding vanwege aanwezigheid kweekbenodigdheden

Ontbinding vanwege aanwezigheid kweekbenodigdheden

Dat het opslaan in het gehuurde van (niet-aangesloten) apparatuur voor hennepteelt ook tot ontbinding van de huurovereenkomst kan leiden, volgt uit een recente uitspraak van het Hof Den Bosch. In die zaak...

Lees meer

Aangetekend e-mailen

Aangetekend e-mailen

Om aan te sluiten bij de ontwikkelingen in het digitale tijdperk, maken wij sinds kort gebruik van aangetekend e-mailen. Omdat dit een relatief nieuwe manier van communiceren is, leggen wij in deze blog...

Lees meer

Onderhuur en onderhuurbescherming: hoe zit dat ook alweer?

Onderhuur en onderhuurbescherming: hoe zit dat ook alweer?

Onderhuur Bij onderhuur is er sprake van twee huurovereenkomsten. Eén huurovereenkomst tussen de onderhuurder en de hoofdhuurder en één huurovereenkomst tussen de hoofdhuurder en de verhuurder. De hoofdhuurder...

Lees meer

Burgemeestersluiting bij prostitutie

Burgemeestersluiting bij prostitutie

Een burgemeester kan onder meer op grond van artikel 174a Gemeentewet, ook wel de Wet Victoria genoemd, besluiten om een woning te sluiten voor een bepaalde termijn. Er moet dan sprake zijn van een ernstige...

Lees meer

Prostitutie in de woning: bodem- of kort geding procedure?

Prostitutie in de woning: bodem- of kort geding procedure?

Wil een verhuurder optreden tegen illegale prostitutie in haar woning, dan is het starten van een bodemprocedure tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning de meest gebruikelijke...

Lees meer

Knoflook vs. spruitjes

Knoflook vs. spruitjes

Op 16 januari 2019 heeft de rechtbank Noord-Holland een interessant vonnis gewezen in een overlastzaak. In de zaak die voorlag, had een huurster die overlast van haar buren ervaarde de woningcorporatie...

Lees meer

cursusaanbod huisvestingsadvocaten

Telefoonnummer
088-4520200

E-mail
secretariaat@huisvestingsadvocaten.nl