Blog

Nieuwe werkwijze huurcommissie

Nieuwe werkwijze huurcommissie

De huurcommissie kampt momenteel met een enorme achterstand. Er liggen zo’n 10.500 zaken op de plank. De normale werkvoorraad bedraagt tussen de 3.000 en 4.000 zaken, zo valt te lezen in een recente...

Lees meer

Wat kan een verhuurder doen tegen een verzoek tot een moratorium?

Wat kan een verhuurder doen tegen een verzoek tot een moratorium?

Met enige regelmaat worden (incassoafdelingen van) verhuurders geconfronteerd met een door een huurder bij de rechtbank ingediend verzoek tot een moratorium om ontruiming van hun woning te voorkomen. Wat...

Lees meer

Combinatie huur en zorg

Combinatie huur en zorg

Woningcorporaties stellen zich, in het kader van de Woningwet, mede ten doel het ter beschikking stellen van woonruimte aan zorgbehoevenden. In dit kader wordt ons regelmatig gevraagd wat voor type overeenkomst...

Lees meer

Verkeerd toegepaste verdeelsleutel

Verkeerd toegepaste verdeelsleutel

Via servicekosten betalen huurders bovenop de kale huurprijs een vergoeding voor bepaalde zaken en diensten die door de verhuurder worden geleverd. Servicekosten hebben vaak betrekking op meerdere woonruimten...

Lees meer

Tips voor onderzoek bij geen hoofdverblijf zaken

Tips voor onderzoek bij geen hoofdverblijf zaken

Eén van de belangrijkste verplichtingen van de huurder is dat hij zijn sociale huurwoning daadwerkelijk zelf gebruikt als woning. In de praktijk zien we dat woningen leeg staan, omdat de huurder bijvoorbeeld...

Lees meer

De digitale deurbel in relatie tot de AVG

De digitale deurbel in relatie tot de AVG

Uit marktonderzoek is gebleken dat inmiddels een half miljoen Nederlandse huishoudens een videodeurbel heeft. Deze deurbellen filmen niet alleen als er wordt aangebeld, maar kunnen ook filmen in het geval...

Lees meer

Verhuurder aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een gebrek?

Verhuurder aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een gebrek?

De kantonrechter in Rotterdam heeft op 24 juli 2020 een opmerkelijke uitspraak gedaan in een gevolgschadezaak. In die zaak vorderde de huurder van de verhuurder schadevergoeding voor de schade aan het...

Lees meer

Wetsvoorstel tijdelijke huurkorting

Wetsvoorstel tijdelijke huurkorting

Op 3 juli van dit jaar is door de regering het wetsvoorstel tijdelijke huurkorting naar de Tweede Kamer gestuurd. Als het voorstel door het parlement wordt aangenomen, zullen verhuurders van woonruimte...

Lees meer

Overlast in tijden van coronacrisis

Overlast in tijden van coronacrisis

Sinds premier Rutte op 12 maart de ‘intelligente lockdown’ afkondigde zitten veel mensen thuis. Dit leidt regelmatig tot ergernissen tussen buren en – erger nog – tot ernstige overlast waarbij...

Lees meer

Zwarte lijsten en de AVG

Zwarte lijsten en de AVG

Op 28 april 2020 heeft het hof Arnhem-Leeuwarden een interessante uitspraak(1) gedaan waarin zij ingaat op enkele AVG-aspecten van de zwarte lijst die Groningse woningcorporaties hanteren (het Protocol...

Lees meer

De Leegstandwet; formaliteiten alleen bij aanvang huur of ook daarna?

De Leegstandwet; formaliteiten alleen bij aanvang huur of ook daarna?

De Leegstandwet maakt het voor verhuurders mogelijk dat leegstaande woningen tijdelijk worden verhuurd, zonder dat de huurder de wettelijke huurbescherming heeft....

Lees meer

Uitstel van huurverhoging in tijden van corona? Pas op!

Uitstel van huurverhoging in tijden van corona? Pas op!

Alle corporaties denken in deze coronacrisis na over manieren om hun huurders te ondersteunen. Sommige corporaties kiezen ervoor om de jaarlijkse huurverhogingen dit jaar niet op 1 juli in te laten gaan...

Lees meer

cursusaanbod huisvestingsadvocaten

Telefoonnummer
088-4520200

E-mail
secretariaat@huisvestingsadvocaten.nl