Blog

Huurprijsvermindering: Huurcommissie vs. kantonrechter

Huurprijsvermindering: Huurcommissie vs. kantonrechter

Recent wees de rechtbank Rotterdam, locatie Rotterdam, een vonnis in een gebrekenzaak dat berust op een juridische misslag. In het geschil heeft de huurder van een sociale huurwoning in eerste instantie...

Lees meer

Wet aanpak woonoverlast

Wet aanpak woonoverlast

De Wet aanpak woonoverlast is op 24 januari 2017 aangenomen door de Eerste Kamer. Deze wet biedt de burgemeester de mogelijkheid om op maat woonoverlast te bestrijden door de veroorzaker van de overlast...

Lees meer

Schadevergoeding bij lekkage

Schadevergoeding bij lekkage

Het komt regelmatig voor dat een huurder schade vergoed wil zien na een lekkage in zijn woning. Als de inboedelverzekering van de huurder geen dekking geeft, of de huurder heeft geen inboedelverzekering,...

Lees meer

Energieprestatievergoeding; waaraan moet de overeenkomst voldoen?

Energieprestatievergoeding; waaraan moet de overeenkomst voldoen?

Een energieprestatievergoeding, hierna: "EPV", kan sinds 1 september 2016 met huurders van een (bijna-)energieneutrale woning worden overeengekomen. Dat kan zowel in de huurovereenkomst zelf, bijvoorbeeld...

Lees meer

Kosten van het huurteam hoeven niet vergoed te worden!

Kosten van het huurteam hoeven niet vergoed te worden!

Het komt steeds vaker voor dat een huurder een 'huurteam' inschakelt om te laten beoordelen of hij wellicht te veel huur voor zijn woning betaalt. Zo'n huurteam berekent bijvoorbeeld het puntenaantal van...

Lees meer

Is een klimplant een ZAV?

Is een klimplant een ZAV?

Tussen een huurder en een verhuurder (een woningcorporatie) is een geschil ontstaan over een klimplant die de huurder tegen de gevel van het complex heeft laten groeien....

Lees meer

Wie moet bewijzen dat de huurder zijn hoofdverblijf (niet) in zijn eigen woning heeft?

Wie moet bewijzen dat de huurder zijn hoofdverblijf (niet) in zijn eigen woning heeft?

In ons blog van maart 2016 stond een uitspraak van het hof Arnhem-Leeuwarden centraal. Het hof bepaalde in die uitspraak dat een huurder (ook) op grond van de wet (artikel 7:213 BW) verplicht is om zijn...

Lees meer

Wet Doorstroming Huurmarkt 2015; de gevolgen voor woningcorporaties per 1 juli 2016 (Deel 2)

Wet Doorstroming Huurmarkt 2015; de gevolgen voor woningcorporaties per 1 juli 2016 (Deel 2)

De nieuwe wet ‘Doorstroming Huurmarkt 2015’ treedt per 1 juli 2016 in werking. In eerste instantie lijkt het erop dat de mogelijkheid tot het aanbieden van tijdelijke huurcontracten en de opzeggingsgrond...

Lees meer

Wet Doorstroming Huurmarkt 2015; de gevolgen voor woningcorporaties per 1 juli 2016 (Deel 1)

Wet Doorstroming Huurmarkt 2015; de gevolgen voor woningcorporaties per 1 juli 2016 (Deel 1)

De nieuwe wet ‘Doorstroming Huurmarkt 2015’ treedt per 1 juli 2016 in werking. In eerste instantie lijkt het erop dat de mogelijkheid tot het aanbieden van tijdelijke huurcontracten en de opzeggingsgrond...

Lees meer

Schade aan verhuurd pand door politieactie; wie betaalt dat?

Schade aan verhuurd pand door politieactie; wie betaalt dat?

De politie valt tijdens een onderzoek naar drugshandel rechtmatig een gehuurd pand binnen en brengt daarbij schade toe aan het pand. Daar zit je dan als verhuurder met je schade, en nu?...

Lees meer

Verhuiskostenvergoeding bij renovatie

Verhuiskostenvergoeding bij renovatie

Recent heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan op het gebied van de verhuiskostenvergoeding in het kader van de renovatie van woonruimte....

Lees meer

De huurder is overleden en er geeft niemand thuis. Wat nu?

De huurder is overleden en er geeft niemand thuis. Wat nu?

Het komt steeds vaker voor dat de erfgenamen van een overleden huurder het gehuurde niet willen ontruimen. Dit omdat zij bang zijn voor de schulden van de overleden huurder op te draaien. De verhuurder...

Lees meer

cursusaanbod huisvestingsadvocaten

Telefoonnummer
088-4520200

E-mail
secretariaat@huisvestingsadvocaten.nl