Hennepkweek | Huisvestingsadvocaten

Het komt regelmatig voor dat gemeenten de eigenaar (tevens verhuurder) van een pand een bestuurlijke boete van enkele duizenden euro’s opleggen na een in een pand aangetroffen hennepkwekerij. De gemeente beschouwt de eigenaar-verhuurder als overtreder in de zin van het bestuursrecht doordat het pand voor hennepkweek is gebruikt en daarmee is onttrokken aan de woningmarkt.

Een professionele verhuurder heeft ons kantoor gevraagd zo’n bestuurlijke boete aan te vechten. Dit leidde tot een bestuursrechtelijke procedure waarin in augustus 2018 uitspraak is gedaan.

De rechter heeft zich de vraag gesteld of de gemeente de eigenaar-verhuurder een bestuurlijke boete heeft kunnen opleggen vanwege het feit dat de woning aan de woningmarkt is onttrokken doordat de huurder van de woning deze heeft gebruikt voor het kweken van hennep. Het geschil spitste zich toe op de vraag of de eigenaar-verhuurder had voldaan aan haar zorg- en vergewisplicht.

Om niet verantwoordelijk te kunnen worden gehouden voor het onrechtmatig gebruik van het verhuurde pand dient de eigenaar-verhuurder aannemelijk te maken dat zij niet wist of niet kon weten dat het pand aldus werd gebruikt.

In de door ons behandelde zaak had de verhuurder zich tot op zekere hoogte geïnformeerd over het gebruik van de verhuurde woning. Bij het sluiten van de huurovereenkomst heeft de verhuurder zich er naar het oordeel van de rechter voldoende van vergewist dat de huurder zich als een goed huurder zou gedragen. De verhuurder heeft een toereikende administratie bijgehouden met onder meer een werkgeversverklaring en loonstroken van de huurder. Uit deze administratie bleek dat er nooit een huurachterstand was geweest. Ook bevatte de huurovereenkomst een hennepclausule en een bepaling die de verhuurder de mogelijkheid bood om in overleg met de huurder de woning te betreden en in noodgevallen zonder diens toestemming.

Bovendien waren er voor de verhuurder geen concrete aanwijzingen dat de woning werd gebruikt voor hennepkweek. Hierover waren geen meldingen of klachten ingediend bij de verhuurder. De huismeester die regelmatig door het complex liep was ook niets opgevallen.

De rechtbank oordeelde dat de verhuurder in casu niet had behoren te weten dat de woning werd gebruikt voor hennepkweek. Omdat zij geen concrete aanwijzingen had voor hennepkweek hoefde zij de woning ook niet van binnen te controleren. Het besluit tot het opleggen van een bestuurlijke boete is door de rechter vernietigd en de gemeente zal een nieuw besluit moeten nemen.

cursusaanbod huisvestingsadvocaten

Telefoonnummer
088-4520200

E-mail
secretariaat@huisvestingsadvocaten.nl