In een zaak die eerder dit jaar speelde voor de rechtbank Rotterdam stelde de huurder dat hij schade had doordat zijn kelder was ondergelopen. In de kelder stonden spullen (waaronder een computer en een magnetron) die kapot waren gegaan doordat de kelder op een mooie zomernacht was volgelopen met water. In een zaak die eerder dit jaar speelde voor de rechtbank Rotterdam stelde de huurder dat hij schade had doordat zijn kelder was ondergelopen. In de kelder stonden spullen (waaronder een computer en een magnetron) die kapot waren gegaan doordat de kelder op een mooie zomernacht was volgelopen met water. De huurder meende dat de verhuurder voor deze schade op moest draaien omdat het onderlopen van de kelder een ‘gebrek’ was waar de verhuurder voor aansprakelijk zou zijn. 

Het verhaal bleek toch iets anders dan de huurder had voorgespiegeld. Zijn kelder was niet ‘zomaar’ ondergelopen. Hoewel de kelder inderdaad op een zomernacht was volgelopen, was het vreselijk slecht weer geweest. Uit de weerberichten en neerslagrapporten van het KNMI bleek namelijk dat er in de bewuste nacht meer regen was gevallen dan normaal in de hele maand mei. Wij hebben de rechter ervan weten te overtuigen dat van een normale kelder, gelegen onder straatniveau, niet kan worden verwacht dat deze altijd, met alle weersomstandigheden droog blijft. In andere woorden: een huurder moet er rekening mee houden dat zijn kelder bij hoosbuien niet altijd helemaal droog blijft. De rechter noemde dit, juridisch gezien, zelfs een feit van algemene bekendheid: iedereen moet begrijpen dat dit kan gebeuren. Het verwijt van de huurder dat de verhuurder hem had moeten waarschuwen hiervoor veegde de rechter dan ook van tafel.

De rechter ging nog even door over onderlopende kelders. Hij wees de huurder er in zijn uitspraak op dat een kelder, gelegen onder straatniveau, er niet voor bedoeld is om waardevolle en kwetsbare spullen in op te slaan. Als  een computer verdrinkt omdat hij in de kelder stond, is dat je eigen schuld. Een kelder moet je, volgens de rechter, alleen gebruiken voor de opslag van spullen die wel weer opdrogen als ze nat worden van grond- of regenwater, zoals een fiets.  

Al met al was dit een mooie uitspraak, die ook in andere zaken van belang kan zijn. Het komt immers vaker voor dat kelders onderlopen. In Rotterdam en omgeving schijnt het de laatste jaren steeds vaker te gebeuren. Het is aan huurders om hier rekening mee te houden, en van een verhuurder kan niet worden verwacht dat zijn kelders altijd volledig waterdicht blijven.
 
cursusaanbod huisvestingsadvocaten

Telefoonnummer
088-4520200

E-mail
secretariaat@huisvestingsadvocaten.nl