Blog

Knoflook vs. spruitjes

Knoflook vs. spruitjes

Op 16 januari 2019 heeft de rechtbank Noord-Holland een interessant vonnis gewezen in een overlastzaak. In de zaak die voorlag, had een huurster die overlast van haar buren ervaarde de woningcorporatie...

Lees meer

Wijzigingen huurcommissie vanaf 1 januari 2019

Wijzigingen huurcommissie vanaf 1 januari 2019

Vanaf 1 januari 2019 vinden er vier belangrijke wijzigingen plaats met betrekking tot de Huurcommissie. In deze blog wordt stilgestaan bij deze wijzigingen en wat deze voor sociale verhuurders betekenen. De...

Lees meer

Hennepkweek | Huisvestingsadvocaten

Bestuurlijke boete na hennepkweek in huurwoning voor rekening verhuurder?

Het komt regelmatig voor dat gemeenten de eigenaar (tevens verhuurder) van een pand een bestuurlijke boete van enkele duizenden euro’s opleggen na een in een pand aangetroffen hennepkwekerij. De gemeente...

Lees meer

Ondergelopen kelder door noodweer: wie betaalt?

Ondergelopen kelder door noodweer: wie betaalt?

In een zaak die eerder dit jaar speelde voor de rechtbank Rotterdam stelde de huurder dat hij schade had doordat zijn kelder was ondergelopen. In de kelder stonden spullen (waaronder een computer en een...

Lees meer

Uitkomst bezwaar tegen burgemeesterssluiting hoeft verhuurder niet af te wachten

Uitkomst bezwaar tegen burgemeesterssluiting hoeft verhuurder niet af te wachten

Een burgemeester kan een woning sluiten als daar drugs worden aangetroffen. De burgemeester heeft die bevoegdheid op grond van de Gemeentewet en de Opiumwet....

Lees meer

De zwarte lijst en de privacywetging

De zwarte lijst en de privacywetging

Veel woningcorporaties houden een ‘zwarte lijst’ bij. Dit is een lijst waarop huurders staan die gedurende een bepaalde periode geen nieuwe huurovereenkomst mogen aangaan in een bepaalde regio....

Lees meer

Verantwoordelijkheid huurster voor drugshandel zoon

Verantwoordelijkheid huurster voor drugshandel zoon

Drugshandel vanuit huurwoningen komt steeds vaker voor. Vaak besluit de burgemeester na een dergelijke constatering de woning te sluiten voor een periode van bijvoorbeeld drie of zes maanden. In dat geval...

Lees meer

Schadevergoeding bij lekkage II

Schadevergoeding bij lekkage II

Het komt regelmatig voor dat een huurder schade vergoed wil zien na een lekkage in zijn woning. Als de (inboedel)verzekering van de huurder geen dekking geeft, of de huurder geen (inboedel)verzekering...

Lees meer

Huurprijsverhoging na renovatie

Huurprijsverhoging na renovatie

Bij renovatie van een woning heeft de verhuurder de mogelijkheid om de huurprijs van de woning te verhogen. De huurder is het hier echter niet altijd mee eens. Wat dient de verhuurder dan te doen?...

Lees meer

Renovatieproject doorzetten bij weigering huurder deel II: 70% regeling

Renovatieproject doorzetten bij weigering huurder deel II: 70% regeling

In de vorige blog heb ik uitgelegd wat onder renovatie wordt verstaan, dat de wet begrippen als periodiek onderhoud, groot onderhoud of verbeterwerkzaamheden niet kent en onder welke voorwaarden een huurder...

Lees meer

Renovatieproject doorzetten bij weigering huurder deel I: basis

Renovatieproject doorzetten bij weigering huurder deel I: basis

Er heersen hardnekkige misverstanden onder verhuurders over het al dan niet kunnen doorzetten van een renovatieproject indien één of meerdere huurders weigeren hieraan mee te werken. ...

Lees meer

Kraakverbod: voorzieningenrechter Rotterdam verbiedt krakers opnieuw een woning te kraken van dezelfde verhuurder

Kraakverbod: voorzieningenrechter Rotterdam verbiedt krakers opnieuw een woning te kraken van dezelfde verhuurder

Op 31 januari 2017 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam vonnis gewezen tegen twee krakers die zich hadden verschanst in een leegstaande woning in Rotterdam. De woningen stonden op...

Lees meer

cursusaanbod huisvestingsadvocaten

Telefoonnummer
088-4520200

E-mail
secretariaat@huisvestingsadvocaten.nl