Knoflook vs. spruitjes

Op 16 januari 2019 heeft de rechtbank Noord-Holland een interessant vonnis gewezen in een overlastzaak. In de zaak die voorlag, had een huurster die overlast van haar buren ervaarde de woningcorporatie waarvan zij huurt gedagvaard en gevorderd dat (1) de woningcorporatie werd veroordeeld tot het optreden tegen de huurder die overlast veroorzaakte en (2) zij een huurprijsvermindering van 50% krijgt toegewezen.

 

De overlast zou worden veroorzaakt door een Afghaanse familie. Volgens de huurster veroorzaakte deze familie onder meer overlast door een feest te organiseren met 40 á 50 personen waarbij Afghaans werd gesproken. Deze taal komt in de ogen van deze huurster erg dreigend over. Daarnaast stelde de huurster dat stank werd veroorzaakt door te koken met knoflook. Bovendien bracht de huurster ook nog naar voren dat de Afghaanse familie zich niet aanpast aan de Nederlandse normen en waarden.

 

De vorderingen werden afgewezen en de kantonrechter vond dus dat de woningcorporatie niet tegen de gestelde overlast hoefde op te treden. In zijn vonnis overweegt de kantonrechter over de geluidsoverlast en de Afghaanse taal:

 

“Ook feesten horen bij het leven en ook de daarbij horende geluidsoverlast zullen buren van elkaar moeten tolereren. Dat er veertig of vijftig mensen op een feest zijn en dat er Afghaans wordt gesproken maakt dat niet anders. Het is de perceptie van [eiseres] dat de Afghaanse taal dreigend is: uit niets blijkt dat [eiseres] iets te vrezen heeft van de bezoekers van het feest.”

 

Over de geuroverlast overwoog de kantonrechter:

 

“Voor wat betreft de geuroverlast geldt dat niet iedereen van hetzelfde eten en van dezelfde geuren houdt. Sommige mensen vinden knoklook gruwelijk ruiken terwijl andere het graag en veel gebruiken in het eten. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor spruitjes. Het is niet mogelijk om de buren te verbieden om bepaalde gerechten te bereiden noch is het mogelijk hen te verbieden buiten te koken.”

 

Tot slot laat de kantonrechter zien wat hij vindt van de stelling dat de Afghaanse familie zich niet aanpast aan de Nederlandse normen en waarden:

 

“In dat verband merkt de kantonrechter op dat [eiseres] ten onrechte in de veronderstelling verkeert dat integreren betekent dat “zij” al “onze” normen, waarden en gebruiken moeten overnemen. Maatschappelijk integreren betekent volgens het woordenboek Van Dale “het als gelijkwaardig opnemen van een bevolkingsgroep (van een ander ras) in een bepaalde maatschappij”. Zowel “zij” als “wij” hebben aldus een actieve rol bij het integreren waarbij geenszins van de nieuwkomer wordt verlangd dat hij precies hetzelfde gedrag vertoont als zijn autochtone buurman. Uit de eerste brief van [eiseres] van 16 oktober 2012 lijkt te volgen dat [eiseres] dit anders ziet. ”

 

Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft over een huurder die overlast veroorzaakt.

cursusaanbod huisvestingsadvocaten

Telefoonnummer
088-4520200

E-mail
secretariaat@huisvestingsadvocaten.nl