Wijkrechter | Huisvestingsadvocaten

In de nieuwsbrief van augustus 2018 schreven wij over de Rotterdamse regelrechter, die op 15 september 2018 van start is gegaan. Deze Rotterdamse regelrechter is beschikbaar voor huurders die in het rechtsgebied van de rechtbank Rotterdam wonen. En ook de rechtbank Den Haag is inmiddels een pilot gestart met een wijkrechter, die burenruzies kan beslechten voor iedereen die in het werkgebied van de rechtbank Den Haag woont (grofweg de regio's Den Haag, Gouda en Leiden). De pilot loopt tot en met januari 2020. 

De Haagse wijkrechter is er niet alleen voor conflicten tussen buren. Ook conflicten met een woningcorporatie over gebreken in de woning zoals vochtproblemen, onvoldoende isolatie of achterstallig onderhoud zijn welkom. En ook conflicten tussen de leden van de Vereniging van Eigenaren (VvE) over besluiten of bepaalde afspraken die niet worden nagekomen door leden van de VvE. De Haagse wijkrechter is dus heel relevant voor woningbouwcorporaties, omdat burenruzies, die doorgaans tussen twee partijen zijn en waar de corporatie niets mee te maken heeft, kunnen worden doorverwezen. En bij kwesties over gebreken, indien het gebrek zich ervoor leent, kan er snel een oordeel worden gevraagd, zonder dat er een lange en dure procedure nodig is. 

Werkwijze in het kort 

De wijkrechter werkt als volgt. Partijen gaan op basis van vrijwilligheid een gesprek aan met elkaar en de rechter. Een advocaat is niet nodig. Het gesprek hoeft niet per se op de rechtbank te zijn, een wijkgebouw of buurtcentrum is ook mogelijk. Ook kan de rechter ter plaatse komen kijken, bijvoorbeeld in de woning of in de tuin. Dat maakt de Haagse wijkrechter toegankelijk. 

Er is bij het gesprek ook een griffier aanwezig, die een verslag maakt. Als er een oplossing wordt gevonden, leggen partijen hun afspraken schriftelijk vast. Lukt dat niet, dan neemt de wijkrechter een beslissing. Dat kan tijdens de zitting of schriftelijk in een vonnis na maximaal vier weken.  

Als één van beide partijen een particulier is, betalen partijen elk € 39,50 om hun probleem aan de wijkrechter voor te leggen. Hoger beroep is alleen mogelijk als partijen dat afspreken. De procedure is dus goedkoop, kort en overzichtelijk.  

Aan de slag? 

Een zaak doorverwijzen naar de wijkrechter? Dat kunnen wij doen, maar dat kan u ook zelf. De rechtbank heeft het volgende stappenplan opgesteld:

  1. Beide partijen zijn bereid om samen een oplossing te zoeken voor hun conflict bij de wijkrechter;
  2. Ten minste één van de partijen dient een aanvraagformulier in bij het bureau De Wijkrechter. Daarin staan de contact- gegevens van beide partijen en een korte omschrijving van het conflict (bijvoorbeeld ‘last van de overhangende takken van de buren’);
  3. De wijkrechter beoordeelt of het conflict voldoet aan de voorwaarden en of deze in behandeling kan worden genomen;
  4. Vervolgens wordt een zitting gehouden. Indien geen oplossing wordt bereikt, beslist de wijkrechter;
  5. U bent bereid om na afloop een vragenformulier in te vullen over wat u van de wijkrechter vond. Zo kan de rechtbank aan het eind van de proef beoordelen of de wijkrechter moet blijven bestaan.

Partijen krijgen per brief of telefonisch te horen waar en hoe laat ze zich moeten melden op de dag van de zitting. Een zitting duurt gemiddeld 1 à 2 uur. Het is ook mogelijk dat de rechter ter plaatse gaat kijken. Dat gebeurt dan direct na de zitting.

Bel ons gerust voor meer informatie over de Haagse wijkrechter of bekijk de brochure

cursusaanbod huisvestingsadvocaten

Telefoonnummer
088-4520200

E-mail
secretariaat@huisvestingsadvocaten.nl