In vergelijking met de gemiddelde huurwoning zijn NOM-woningen beter geïsoleerd. Dit heeft veel voordelen, maar er kleven ook aspecten aan die door een huurder als minder prettig kunnen worden ervaren. Eén van die aspecten is dat de aanvoer van verse lucht niet vanzelf, maar door middel van een klimaatsysteem plaatsvindt. De lucht die wordt aangevoerd door middel van een klimaatsysteem is doorgaans droger dan de lucht die op een natuurlijke wijze wordt aangevoerd. Dat kan een huurder als onprettig ervaren. De vraag is of dit in juridische zin een gebrek is waarvoor een huurder een huurprijsvermindering kan krijgen.

Onlangs stond ons kantoor een verhuurder bij in een rechtszaak waarin het onder andere ging over de vraag of de omstandigheid dat de lucht in een NOM-woning iets droger is kan worden gezien als een gebrek waarvoor een huurder huurprijsvermindering kan krijgen.  

De ideale relatieve luchtvochtigheid ligt tussen de 40% en 60%. In de casus waar de zaak over ging was uit een meting gebleken dat de luchtvochtigheid op de benedenverdieping van de desbetreffende woning in 90% van de tijd tussen de 40% en 60% lag. In 10% van de tijd bevond de luchtvochtigheid zich dus binnen een marge die als onprettig kan worden beschouwd. De huurder had bovendien aangevoerd dat die meting was uitgevoerd terwijl er door de huurder aangeschafte luchtbevochtigers aan stonden. Toen zij de luchtbevochtigers uitzette, daalde de luchtvochtigheid naar 35%, zo voerde de huurder aan.

De rechter oordeelde dat geen sprake is van een gebrek en overwoog dat het een feit van algemene bekendheid is dat het klimaat in goed geïsoleerde woningen, zoals NOM-woningen, droger is dan in ‘reguliere’ woningen en dat een huurder daarom niet van een dergelijke woning mag verwachten dat de luchtvochtigheid steeds binnen de marge van 40-60% blijft. Om die reden oordeelde de rechter dat de afwijking niet kan worden gezien als een gebrek. De huurder had dus geen recht op een huurprijsvermindering.

Dit vonnis biedt bruikbare inzichten op het moment dat een discussie met een huurder van een NOM-woning ontstaat over de vraag of sprake is van een gebrek vanwege de luchtvochtigheid in de woning. Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

cursusaanbod huisvestingsadvocaten

Telefoonnummer
088-4520200

E-mail
secretariaat@huisvestingsadvocaten.nl