Eind september 2021 werd het voorstel gedaan voor de Wet tot wijziging van de Faillissementswet ter verbetering van de doorstroom van de gemeentelijke schuldhulpverlening naar de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen Wsnp (kortweg: wet Wijziging Wsnp). Op 7 februari 2023 is de wet Wijziging WSNP ook door de Eerste Kamer aangenomen en de minister houdt de vaart erin: de wetswijziging treedt al per 1 juli 2023 in werking in plaats van 1 januari 2024.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen? De eerste is de verkorting van de goede-trouw-toets van vijf jaar naar drie jaar. Dat betekent dat de rechter nog maar tot drie jaar (in plaats van vijf) terugkijkt of de verzoeker zijn schulden te goeder trouw heeft laten ontstaan. Ook wordt de tienjaartermijn volledig geschrapt, waardoor verzoekers opnieuw tot de Wsnp kunnen worden toegelaten, ondanks dat zij in de tien jaar daarvoor al in de schuldsanering hebben gezeten. Het is daarbij ook niet relevant of in dat eerdere traject een ‘schone lei’ is verleend of niet. Ook de mensen waarvan de regeling is beëindigd vanwege bijvoorbeeld het laten ontstaan van nieuwe schulden, mogen dus opnieuw de Wsnp in.

Daarnaast wordt de huidige standaard looptijd van de Wsnp verkort van drie jaar naar anderhalf jaar en vangt de schuldregeling niet meer aan vanaf de datum van de uitspraak van de rechter. Het aanvangsmoment ligt met de wijziging op het moment dat de schuldenaar een eerste aflossing heeft gedaan in het minnelijke schuldsaneringstraject. Mocht al op voorhand duidelijk zijn dat een minnelijk traject geen kans van slagen heeft, dan hoeft een schuldenaar ook geen minnelijke schuldregeling meer aan te bieden aan de schuldeisers. Hij kan dan direct een Wsnp-verzoek indienen.

Al met al gaat de huidige wetgeving door de wetswijziging behoorlijk op de schop. Het doel van de wetswijziging is dat een meer doeltreffende en duurzame oplossing voor mensen met problematische schulden wordt bereikt. De uitwerking daarvan is dat het schuldenaren vooral eenvoudiger wordt gemaakt om tot een snelle kwijtschelding van schulden te komen.
Dit past in de trend die al was ingezet met de vroegsignalering en met de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, waarbij het doel is het voorkomen en beperken van schulden.

cursusaanbod huisvestingsadvocaten

Telefoonnummer
088-4520200

E-mail
secretariaat@huisvestingsadvocaten.nl