Elvira de Ruiter
Duur
1 middag (13.30 – 16.30 uur)
Locatie
Weena 690 in Rotterdam of online
Data
18 juni 2024
Kosten
€ 450,- exclusief BTW

Inhoud

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. Wat betekent die AVG voor uw praktijk als verhuurder?

Onze cliënten hebben regelmatig vragen op het gebied van privacyregels: is het bijvoorbeeld toegestaan een camera in een gemeenschappelijke ruimte aan te brengen? En mag de huurder een camera naast zijn deur of achter zijn raam aanbrengen? Is het toegestaan om een kopie van een ID-bewijs in het huurdersdossier te bewaren? Mogen gegevens (overlast, betalingsgedrag) van huurders met andere corporaties of instanties worden gedeeld? Mogen corporaties zwarte lijsten gebruiken? Mag de politie bij overlast gegevens verstrekken aan de verhuurder? In deze cursus zal worden ingegaan op de verplichtingen die voor een verhuurder volgen uit de AVG. Welke regels gelden in het kader van de privacy wel of niet tussen de verhuurder en de huurders?

Enkele onderwerpen

  • Welke gegevens van de huurder mag de verhuurder opslaan of gebruiken?
  • Welke verplichtingen heeft de verhuurder op grond van de AVG? Welke door de verhuurder opgeslagen gegevens mag een huurder inzien / daarvan afschrift van vragen?
  • Vallen geluidsopnames onder de AVG?
  • Welke informatie mag de verhuurder wel of niet gebruiken in gerechtelijke procedures?
  • Wat zijn de consequenties als de verhuurder zich niet aan de regels van de AVG houdt?
  • Mag een verhuurder gegevens van huurders aan huurdersvereniging/bewonerscommissies verstrekken?
  • Welke gegevens mag een verhuurder in het kader van samenwerking met gemeente, politie en/of zorgverlener verstrekken en vice versa?

Deze cursus is tevens geschikt als in-company cursus.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Themacursus
cursusaanbod huisvestingsadvocaten

Telefoonnummer
088-4520200

E-mail
secretariaat@huisvestingsadvocaten.nl